TERMS & CONDITIONS

Verzendbeleid 

Verzendkosten

Verzendkosten komen indien niet aan de voorwaarden is voldaan voor het bedrag van de bestelling voor de kosten van de afnemer. Wanneer u in Nederland voor meer dan 100 euro besteld zullen de verzendkosten voor onze rekening komen, in Europa is dit vanaf 150 euro en internationaal bedraagt dit een bedrag van 200 euro.

Levering

Voor de plaats van leveringen zullen wij het door u opgegeven adres in acht nemen. Mocht dit anders zijn dan u heeft aangegeven dient u dit zelf tijdig door te geven. Wavy Yute zal altijd de grootste mogelijke zorgvuldigheid in achtnemen bij het verwerken en uitvoeren van de bestelling. Zoals op de website is aangegeven streven wij ernaar vandaag besteld morgen in huis te hanteren. Echter mocht dit door onverwachte omstandigheden anders uitkomen kan Wavy Yute hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. In geval van ontbinding zal Wavy Yute binnen 14 werkdagen het bedrag terugstorten, mits de order nog op onze vestiging aanwezig is en dus nog niet verzonden is. Wanneer uw order al is verzonden zal dit termijn van terugbetaling pas ingaan nadat de bestelling weer retour is gezonden en is ontvangen door Wavy Yute.

Het risico voor beschadiging en/of vermissing van de bestelling tot het moment van levering bij de afnemer berust bij Wavy Yute, tenzij uitdrukkelijk anders is overgekomen.

Bezorggebied

Wavy Yute levert wereldwijd. De verzendkosten verschillen per gebied en per land. De kosten die hieraan zijn verbonden worden vooraf aangegeven bij de website en dienen door de afnemer zelf betaald te worden, mits aan de voorwaarden voor het minimale bestelbedrag is voldaan.

Privacybeleid 

Wavy Yute respecteert de privacy van de bezoekers van onze website, in het bijzonder de rechten voor de bezoekers waarvan de gegevens worden opgeslagen. Denk hierbij aan cookies en bescherming van de bestelgegevens.

Voor alle aanvullende informatie omtrent deze bescherming voor uw persoonsgegevens kunt u op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Tot het moment dat u tijdens het bezoeken van de website de cookies en andere tracking systems accepteert, worden er geen analytische cookies en tracking cookies op uw apparaat (telefoon, tablet of computer). Wanneer u het bezoek op de website voortzet accepteert u de onderstaande gebruikersvoorwaarden.

De onderstaande en de op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is tijdens uw bezoek. Totdat er een nieuwe versie online komt die de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 wettelijke bepalingen

 1. Website: wavyyute.com
 2. De verantwoordelijke die alle persoonsgegevens verwerkt ………., gevestigd te bosweg30, 4465AL, Rotterdam, KvK-nummer: 77352130

Artikel 2 toegang tot de website

Zowel de toegang als het gebruik van de website is volledig persoonlijk. U zult de gegevens, de bijbehorende informatie en de website nooit gebruiken voor politieke, commerciële of publicitaire doeleinden, als mede voor enige vorm van commerciële aanbiedingen en ook in het bijzonder nooit gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment de onderstaande acties/maatregelen uitvoeren, zonder enige consequentie.

 1. De website tijdelijk op niet beschikbaar stellen voor het doeleinde om eventuele updates uit te voeren
 2. De toegang voor categorieën of een bepaalde categorie bezoekers schorsen, beperken of onderbreken, zo ver tot een deel of de gehele website.
 3. Veel tot alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan belemmeren, verstoren of wat in strijd is met internationale of nationale wetgeving.

 

Artikel 4 verantwoordelijkheden

Wanneer de website niet toegankelijk is vanwege storingen, falen, onderbrekingen of moeilijkheden waardoor de benodigde functies niet werken. Is de beheerder is geen enkel geval verantwoordelijk. U dient zelf maatregelen te treffen voor bescherming van uw toestel, tablet of computer tegen eventuele virusaanvallen. De wijze waarop u verbinding maakt met de website van Wavy Yute is ten alle tijden uw eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast bent u zelfverantwoordelijk voor de gegevens en websites die u op internet bezoekt.

Wanneer u door gebruik of de verbinding met de website, schade oploopt aan u zelf, aan derden of aan uw apparatuur zal de beheerder in geen enkel geval verantwoordelijk zijn. U zult geen stappen ondernemen tegen de beheerder als gevolg hiervan

Wanneer er tijdens een geschil dat u oploopt door gebruik van onze website de beheerder erbij betrekt, is de beheerder gerechtigd alle schade die hij hierdoor lijdt en nog zal lijden op uw te verhalen.

De beheerder van Wavy Yute is ten alle tijden niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u gevoerd worden. Dit kan komen door:

 • Het schenden van de voorwaarden van de privacyverklaring
 • Het gebruik van de website of diensten via het internet

 

Artikel 5 content op de website

Alle teksten, afbeeldingen, animatieplaatjes, videobeelden, geluiden, merken en alle technische applicaties die nodig zijn om de website te laten functioneren en alle bijbehorende onderdelen van de website, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Alle gebruiken, herhalingen of reproductie van het geheel of slechts een onderdeel ervan, zonder vooraf toestemming te hebben verkregen van de beheerder, is ten strengste verboden. Ook wanneer er niet direct actie wordt ondernomen door de beheerder kan dit niet gezien worden als toestemming of afzien van het rechtsgevolg.

 

Artikel 6 verzamelen van gegevens

Gegevens die van u worden verzameld tijdens het bezoeken en gebruiken van de website worden verzameld door….. Onder de term persoonsgegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Wij beschouwen identificeerbaar als een natuurlijk persoon die zowel direct als indirect geïdentificeerd kan worden. Hierbij wordt er gedacht aan gegevens zoals: een naam, locatiegegevens, identificatienummer of bepaalde elementen die kenmerkend zijn voor de identiteit.

Alle persoonsgegevens die tijdens het gebruik van de website en de onderdelen hiervan verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden voor onderhouden van de klantrelatie en indien van toepassing voor het verwerken van uw order.

 

Artikel 7 verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer er vanuit politie of justitie een verzoek voortkomt voor benodigde persoonsgegevens van een bezoeker van onze website, zullen deze indien worden verstrekt indien na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de desbetreffende autoriteiten. Indien dit natuurlijk niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. De vestrekking van de persoonsgegevens zal normaliter voortkomen uit een schending van wet/regelgeving.

Wanneer bepaalde informatie benodigd is voor toegang tot bepaalde functies van de website, zal de beheerder een toelichting geven waarom deze informatie verplicht is op het benodigde moment.

 

Artikel 8 uw rechten met betrekking op uw gegevens

Ieder heeft recht op inzage van persoonsgegevens ook heeft ieder recht op rectificatie, verwijdering van de persoonsgegevens of een eventuele beperking van het verwerken hiervan. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht tegen de verwerking van de gegevens. Wanneer u deze rechten wilt uitoefenen kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande mailadres.

info@wavyyute.com

Naar aanleiding van bepaalde verzoeken wordt er gevraagd naar een kopie van een geldig identiteitsbewijs en onder vermelding van het adres en uw contactgegevens waarmee we contact met uw kunnen opnemen. Binnen 1,5 maand zult u een antwoord op uw verzoek ontvangen, echter kan bij complexere verzoeken dit termijn verlengd worden met nog eens 1,5 maand.

Artikel 9 commerciële aanbiedingen

Wanneer uw persoonsgegevens bij ons bekend zijn kunt u aanbiedingen ontvangen van onze onderneming. Wanneer u deze aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen kunt u mailen naar: info@wavyyute.com

Artikel 10 Persoonsgegevens

Indien u tijdens het bezoeken of gebruiken van de website persoonsgegevens tegenkomt, is het verboden deze te verzamelen of ander ongeoorloofd gebruik of alle daden met betrekking op inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die persoon/personen oplevert. De beheerder is hierbij is geen enkel geval verantwoordelijk en kan dus nooit aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 11 bewaartermijn gegevens 

De verzamelde gegevens die voortkomen uit bezoeken en/of gebruiken van de website worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals dit in de wet is opgenomen.

Artikel 12 beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan al het beeldmateriaal dat op de website is geüpload en dat behoort bij de aangeboden producten, kunnen geen rechten van worden ontleend.

Artikel 13 cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat wordt geplaatst tijdens het bezoeken van de website. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over uw websitebezoek of over het apparaat van u. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld bij een website bezoek worden herkend als klant, het inloggen te vermakelijke of de website speciaal voor u in te stellen. Bij het bezoek van de website verschijnt er een banner. Wanneer u zonder op de banner te reageren de website verder gebruikt accepteert u het gebruik van de cookies. Deze toestemming is geldig voor een duur van 13 maanden. 

Wanneer u de website bezoekt en gebruikt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derde op uw apparaat worden geïnstalleerd.

 

Artikel 14 toepasselijk recht

Op de bovenstaande voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Wavy Yute is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 15 contact

Wanneer u na het lezen van deze voorwaarden nog onduidelijkheden of vragen heeft kunt u contact opnemen met info@wavyyute.com. Wij streven ernaar uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht

U als klant heeft het recht alle bestellingen zonder een opgaven van een geldige reden op te zeggen, echter moet dit wel binnen een termijn van 14 dagen gebeuren. Deze 14 dagen gaan pas in nadat de bestelling door u in ontvangst is genomen. Voor de ontbinding dient u dit schriftelijk overeen te komen met het team van Wavy Yute. U dient ons te mailen voor de ontbinding wij zullen u dan een formulier opsturen. Dit formulier dient u correct in te vullen en terug te mailen naar info@wavyyute.com

U dient vervolgens binnen 21 werkdagen de producten terug te zenden. Hiervoor dient u de producten in te pakken en het meegestuurde retourlabel hierop te plakken. Vermeld hierbij altijd duidelijk uw naam, ordernummer en adres.

Wanneer het pakket bij ons in goede staat in ontvangst is genomen zullen wij binnen 7 tot 14 werkdagen het door u betaalde aankoopbedrag terugstorten.

Retourzending

De kosten die komen kijken bij het retourneren van uw bestellingen zullen voor uw eigen kosten komen. Wavy Yute zal deze kosten niet vergoeden. De producten dienen voor zover mogelijk en indien redelijkerwijs in de originele verpakking en onbeschadigd geretourneerd te worden. Is het product door u toedoen beschadigd, dan behoudt Wavy Yute het recht u voor de kosten voor het herstel van de producten/ het product in rekening te brengen.

Wettelijke kennisgeving

Bezoek van deze website

Wij van Wavy Yute verzamelen onpersoonlijke gegevens over alle bezoekers van onze website. Het doel hiervan is het verbeteren en vernieuwen van de website zodat altijd alles naar wens is met de beste prestaties. Dit zorgt ervoor dat wij u altijd goed van dienst kunnen zijn.

Persoonlijke informatie

Wij verzamelen alleen persoonlijke informatie van u wanneer u dit zelf aan ons verstrekt. Denk hierbij aan informatie als: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ook wanneer u deze informatie verstrekt zal dit alleen gebruikt worden voor vooraf aangegeven doeleinden hieronder vallen: orderbevestigingen, klanttevredenheidsonderzoek en informatie over uw levering. Dit kan alleen afwijken wanneer dit uitdrukkelijk is overeengekomen met de verstrekker van de desbetreffende gegevens.

Zowel persoonlijke als onpersoonlijke data, die verzameld zijn door Wavy yute, wordt ten alle tijden als vertrouwelijk beschouwd. Deze gegevens zullen nooit worden doorverkocht, geleased of op alle andere manieren gedeeld worden met derde met andere redenen dan hierboven is benoemd.

Prijzen & afmetingen

Op de website van Wavy Yute zijn prijzen en afmetingen van alle producten te vinden. Dit wordt zorgvuldig met veel aandacht gedaan, echter ondanks dat dit erg zorgvuldig gebeurt kan het voorkomen dat er oude/verkeerde informatie aanwezig is op de website. Wavy Yute behoudt zich op het recht om eventuele fouten te herstellen, zonder dit vooraf aan te kondigen.

Algemene voorwaarden 

 

Artikel 1: Definities

 1. Wavy Yute, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 77352130.
 2. De wederpartij van Wavy Yute wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van goederen door of namens Wavy Yute.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van reservering en de vooruitbetaling.
 2. Wanneer koper niet binnen afgesproken termijn betaald, dan is de koper in gebreke. Wanneer de koper in gebreke blijft, betekent dit dat Wavy Yute gerechtigd is de verplichtingen op te schorten. Dit verandert pas wanneer koper zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Wanneer koper in gebreke blijft, dan betekent dit dat Wavy Yute over kan gaan tot invordering. De kosten die de invordering met zich mee brengt worden verhaald van de koper.
 4. In geval van beslaglegging, faillissement of surseance van betaling vanuit de koper, betekent dit dat Wavy Yute zijn vorderingen onmiddellijk kan opeisen.
 5. Wanneer de koper enige medewerking weigert, dan is koper nog steeds verplicht het afgesproken bedrag te betalen aan Wavy Yute
 6. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Wavy Yute, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Wavy Yute te betalen.

Artikel 4: Herroepingsrecht

 1. De koper heeft het recht om elke bestelling zonder geldige reden te routeneren en dus de overeenkomst te ontbinden. De termijn van veertien dagen begint vanaf het moment dat de volledige bestelling is ontvangen bij de koper.
 2. De koper kan op aanvraag bij Wavy Yute een herroepingsformulier verkrijgen. Wavy Yute is verplicht dit tot beschikking te stellen.
 3. Tijdens de termijn van veertien dagen zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product uitpakken zodat zowel de verpakking als het product onbeschadigd blijft. Hierdoor kan de koper beoordelen of hij het product wil behouden. Indien koper van het herroeppingsrecht gebruik wil maken zal zoals hierboven benoemd de verpakking en het product onbeschadigd en ongebruikt terug moeten zenden. Hierbij moet de koper alle bijgeleverde toebehoren ook terugzenden. De zending zal indien redelijkerwijze mogelijke in de originele verpakking aan Wavy Yute retour gezonden worden. Dit natuurlijk volgens de door Wavy Yute verstrekte en duidelijke instructies.

Artikel 5: Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Aanbieding zijn vrijblijvend, tenzij hier een termijn van aanvaarding is vernoemd. Wordt dit niet binnen het vastgestelde termijn aanvaard, dan vervalt dit.
 2. Aangegeven levertijden in offertes zijn een indicatie. Wanneer deze overschreden worden geeft dit de koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij dit door beide partijen duidelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 3. De op offertes, facturen of aanbieding genoemde prijs bestaat uit zowel de verkoopprijs als het huidige gekoppelde btw-tarief.

Artikel 6: Oplevering en risico-overgang

 1. Wanneer de bestelling door verkoper is ontvangen, betekend dit dat het risico overgaat naar de koper.

Artikel 7: Onderzoek, klachten

 1. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de koper om het geleverde product op het moment van levering of binnen een zo kort mogelijk termijn te onderzoeken. De koper zal de kwaliteit en kwantiteit van het product onderzoeken of deze voldoen aan de eisen die in het normale handelsverkeer gelden en is overeengekomen.
 2. Bij een terechte klacht kan de koper terecht bij Wavy Yute, wanneer deze gegrond wordt verklaard heeft Wavy Yute de keuze om het product te herstellen, opnieuw te leveren of om van de verkoop af te zien, hierbij zal Wavey Yute dat deel van de verkoopprijs terugbetalen.
 3. Klachten die betrekking hebben op slechts een deel van de bestelling hebben geen invloed op andere producten van dezelfde bestelling.

Artikel 8: Levering

 1. Levering geschiedt magazijn. Dit betekent dat alle kosten voor de koper zijn.
 2. Wanneer de levering plaatsvindt is de koper verplicht deze in ontvangst te nemen.
 3. Wanneer afname wordt geweigerd door de koper of wanneer de koper nalatig is in het verstrekken van informatie die noodzakelijk zijn voor de levering. Dan is Wavy Yute gerechtigd de zaak voor rekening en risico van de koper op te slaan. Wanneer gegevens van de koper nodig zijn voor de levering maar nog ontbreken, dan gaat de afgesproken levertijd pas in na ontvangen van deze gegevens.
 4. Wanneer de levering wordt bezorgd, is Wavy Yute gerechtigd bezorgkosten in rekening van koper te brengen.
 5. De door Wavy Yute aangegeven termijn van de levering is een indicatie.

Artikel 9: Overmacht

 1. Wanneer Wavy Yute zoals in de overeenkomst afgesproken verplichtingen niet, niet tijdig of helemaal niet kunnen voldoen als gevolg van overmacht. Dan zal Wavy Yute niet aansprakelijk zijn voor de door de koper geleden schade.
 2. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden waarmee Wavy Yute tijdens de overeenkomst geen rekening mee kon houden. Denk hierbij aan transportmoeilijkheden, ziekte, energiestoring, werkstaking, brand enzovoort.
 3. Daarnaast worden omstandigheden die door toeleveringspartijen waarvan Wavy Yute afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, ook als overmacht gezien worden. Dit kan dus niet van Wavy Yute worden verhaald behalve wanneer dit aan Wavy Yute zelf te wijten is.
 4. Wanneer Wavy Yute door overmacht zoals hierboven benoemd niet aan zijn verplichtingen voor de verkoop kan voldoen. Wanneer de verplichtingen na de termijn van dertig kalenderdagen nog niet zijn na gekomen, hebben beiden partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Wanneer Wavy Yute door overmacht meer dan drie maanden niet aan zijn verplichtingen heeft kunnen voldoen, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. De ontbinding kan alleen doormiddel van een aangetekende brief.

  

Artikel 10: Overdracht van rechten

 1. Rechten die een partij uit deze overeenkomst aangaan kunnen niet worden overgedragen, zonder hiervoor schriftelijke overeenstemming van beide partijen te hebben ontvangen.

  

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De producten van Wavy Yute zullen eigendom blijven van Wavy Yute totdat de koper het volledige bedrag heeft betaald. Tot die tijd kan Wavy Yute zich beroepen op eigendomsvoorbehoud en de producten terugnemen.
 2. Wanneer producten nog niet geleverd zijn, en de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet volgens afspraak is voldaan, heef Wavy Yute recht op retentie. De levering zal pas plaats vinden wanneer de volledig prijs betaald is aan Wavy Yute.

 

Artikel 12: klachtplicht

 1. Koper is verplicht eventuele klachten over de werkzaamheden te melden aan Wavy Yute. De klacht wordt zo uitgebreid mogelijk toegelicht, zodat Wavy Yute instaat is om hierop te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is Wavy Yute verplicht het desbetreffende product te vervangen of eventueel te herstellen. 

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Alle aansprakelijkheid met betrekking op schade voortvloeiend uit of verband houdend tijdens het uitvoeren van de overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat wordt uitbetaald door de aansprakelijkheidsverzekering. Dit bedrag wordt vermeerder met het eigen risico volgende de polis.

 

Artikel 14: Garantie

 1. Europese richtlijnen geven een garantie van 2 jaar aan echter hanteert Wavy Yute de Nederlandse richtlijnen, deze geven aan dat het product zo lang moet meegaan als ervan wordt verwacht. De producten die Wavy Yute aanbiedt is voornamelijk kleding wij hanteren hier een redelijk termijn van 6 maanden voor.
 2. Het bovenstaand genoemde garantietermijn geld niet wanneer het gebrek ontstaan is doormiddel van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruikt of wanneer er wijzigingen zijn aangebracht aan het product.
 3. Indien de door Wavy Yute verstrekte garantietermijn betrekking heeft op een door derde vastgesteld termijn, is de garantie beperkt tot dit termijn.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Wavy Yute en andere partijen is alleen het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Wavy Yute is gevestigd is alleen bevoegd om te beoordelen over eventuele geschillen, tenzij de wet dit dwingend anders voorschrijft.
 3. Het toepassen van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Wanneer een of meerdere van deze bovenstaande bepalingen uit de algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden verklaart, dan blijven de overige bovenstaande voorwaarden nog steeds van toepassing.