Privacybeleid

Privacybeleid 

 

Wavy Yute respecteert de privacy van de bezoekers van onze website, in het bijzonder de rechten voor de bezoekers waarvan de gegevens worden opgeslagen. Denk hierbij aan cookies en bescherming van de bestelgegevens.

Voor alle aanvullende informatie omtrent deze bescherming voor uw persoonsgegevens kunt u op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Tot het moment dat u tijdens het bezoeken van de website de cookies en andere tracking systems accepteert, worden er geen analytische cookies en tracking cookies op uw apparaat (telefoon, tablet of computer). Wanneer u het bezoek op de website voortzet accepteert u de onderstaande gebruikersvoorwaarden.

De onderstaande en de op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is tijdens uw bezoek. Totdat er een nieuwe versie online komt die de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 wettelijke bepalingen

  1. Website: wavyyute.com
  2. De verantwoordelijke die alle persoonsgegevens verwerkt ………., gevestigd te bosweg30, 4465AL, Rotterdam, KvK-nummer: 77352130

Artikel 2 toegang tot de website

Zowel de toegang als het gebruik van de website is volledig persoonlijk. U zult de gegevens, de bijbehorende informatie en de website nooit gebruiken voor politieke, commerciële of publicitaire doeleinden, als mede voor enige vorm van commerciële aanbiedingen en ook in het bijzonder nooit gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment de onderstaande acties/maatregelen uitvoeren, zonder enige consequentie.

  1. De website tijdelijk op niet beschikbaar stellen voor het doeleinde om eventuele updates uit te voeren
  2. De toegang voor categorieën of een bepaalde categorie bezoekers schorsen, beperken of onderbreken, zo ver tot een deel of de gehele website.
  3. Veel tot alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan belemmeren, verstoren of wat in strijd is met internationale of nationale wetgeving.

 

Artikel 4 verantwoordelijkheden

Wanneer de website niet toegankelijk is vanwege storingen, falen, onderbrekingen of moeilijkheden waardoor de benodigde functies niet werken. Is de beheerder is geen enkel geval verantwoordelijk. U dient zelf maatregelen te treffen voor bescherming van uw toestel, tablet of computer tegen eventuele virusaanvallen. De wijze waarop u verbinding maakt met de website van Wavy Yute is ten alle tijden uw eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast bent u zelfverantwoordelijk voor de gegevens en websites die u op internet bezoekt.

Wanneer u door gebruik of de verbinding met de website, schade oploopt aan u zelf, aan derden of aan uw apparatuur zal de beheerder in geen enkel geval verantwoordelijk zijn. U zult geen stappen ondernemen tegen de beheerder als gevolg hiervan

Wanneer er tijdens een geschil dat u oploopt door gebruik van onze website de beheerder erbij betrekt, is de beheerder gerechtigd alle schade die hij hierdoor lijdt en nog zal lijden op uw te verhalen.

De beheerder van Wavy Yute is ten alle tijden niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u gevoerd worden. Dit kan komen door:

  • Het schenden van de voorwaarden van de privacyverklaring
  • Het gebruik van de website of diensten via het internet

 

Artikel 5 content op de website

Alle teksten, afbeeldingen, animatieplaatjes, videobeelden, geluiden, merken en alle technische applicaties die nodig zijn om de website te laten functioneren en alle bijbehorende onderdelen van de website, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Alle gebruiken, herhalingen of reproductie van het geheel of slechts een onderdeel ervan, zonder vooraf toestemming te hebben verkregen van de beheerder, is ten strengste verboden. Ook wanneer er niet direct actie wordt ondernomen door de beheerder kan dit niet gezien worden als toestemming of afzien van het rechtsgevolg.

 

Artikel 6 verzamelen van gegevens

Gegevens die van u worden verzameld tijdens het bezoeken en gebruiken van de website worden verzameld door….. Onder de term persoonsgegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Wij beschouwen identificeerbaar als een natuurlijk persoon die zowel direct als indirect geïdentificeerd kan worden. Hierbij wordt er gedacht aan gegevens zoals: een naam, locatiegegevens, identificatienummer of bepaalde elementen die kenmerkend zijn voor de identiteit.

Alle persoonsgegevens die tijdens het gebruik van de website en de onderdelen hiervan verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden voor onderhouden van de klantrelatie en indien van toepassing voor het verwerken van uw order.

 

Artikel 7 verwerking van uw persoonsgegevens

Wanneer er vanuit politie of justitie een verzoek voortkomt voor benodigde persoonsgegevens van een bezoeker van onze website, zullen deze indien worden verstrekt indien na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de desbetreffende autoriteiten. Indien dit natuurlijk niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. De vestrekking van de persoonsgegevens zal normaliter voortkomen uit een schending van wet/regelgeving.

Wanneer bepaalde informatie benodigd is voor toegang tot bepaalde functies van de website, zal de beheerder een toelichting geven waarom deze informatie verplicht is op het benodigde moment.

 

Artikel 8 uw rechten met betrekking op uw gegevens

Ieder heeft recht op inzage van persoonsgegevens ook heeft ieder recht op rectificatie, verwijdering van de persoonsgegevens of een eventuele beperking van het verwerken hiervan. Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht tegen de verwerking van de gegevens. Wanneer u deze rechten wilt uitoefenen kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande mailadres.

info@wavyyute.com

Naar aanleiding van bepaalde verzoeken wordt er gevraagd naar een kopie van een geldig identiteitsbewijs en onder vermelding van het adres en uw contactgegevens waarmee we contact met uw kunnen opnemen. Binnen 1,5 maand zult u een antwoord op uw verzoek ontvangen, echter kan bij complexere verzoeken dit termijn verlengd worden met nog eens 1,5 maand.

 

Artikel 9 commerciële aanbiedingen

Wanneer uw persoonsgegevens bij ons bekend zijn kunt u aanbiedingen ontvangen van onze onderneming. Wanneer u deze aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen kunt u mailen naar: info@wavyyute.com

 

Artikel 10 Persoonsgegevens

Indien u tijdens het bezoeken of gebruiken van de website persoonsgegevens tegenkomt, is het verboden deze te verzamelen of ander ongeoorloofd gebruik of alle daden met betrekking op inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die persoon/personen oplevert. De beheerder is hierbij is geen enkel geval verantwoordelijk en kan dus nooit aansprakelijk gesteld worden.

 

Artikel 11 bewaartermijn gegevens 

De verzamelde gegevens die voortkomen uit bezoeken en/of gebruiken van de website worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals dit in de wet is opgenomen.

 

Artikel 12 beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan al het beeldmateriaal dat op de website is geüpload en dat behoort bij de aangeboden producten, kunnen geen rechten van worden ontleend.

 

Artikel 13 cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat wordt geplaatst tijdens het bezoeken van de website. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over uw websitebezoek of over het apparaat van u. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld bij een website bezoek worden herkend als klant, het inloggen te vermakelijke of de website speciaal voor u in te stellen. Bij het bezoek van de website verschijnt er een banner. Wanneer u zonder op de banner te reageren de website verder gebruikt accepteert u het gebruik van de cookies. Deze toestemming is geldig voor een duur van 13 maanden. 

Wanneer u de website bezoekt en gebruikt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derde op uw apparaat worden geïnstalleerd.

 

Artikel 14 toepasselijk recht

Op de bovenstaande voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van Wavy Yute is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 15 contact

Wanneer u na het lezen van deze voorwaarden nog onduidelijkheden of vragen heeft kunt u contact opnemen met info@wavyyute.com. Wij streven ernaar uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.